رزومه اصلی

سیدمحمد جدایی

متولد:

۶ - ۲ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

نرم افزار کامپیوتر

دانشگاه پویش قم