زهرا حسن پور

متولد:

۶ - ۱۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

زیست سلولی مولکولی

میکروبیولوژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

زیست سلولی مولکولی

ژنتیک ، دانشگاه شهرکرد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی پرایمر

80% Complete

استخراج پلاسمید

100% Complete

ژل آگارز

100% Complete

PCR

80% Complete

کلون در وکتورهای پروکاریوتی

100% Complete

الکتروپوریشن

100% Complete

RFLP

100% Complete

ژل پلی آکریل آمید

100% Complete

SDS-PAGE

100% Complete

وسترن بلات

80% Complete

تکنیک نمایش فاژی

100% Complete

استخراج RNA

80% Complete

استخراج DNA از خون،بافت و باکتری

100% Complete

MODELLER

80% Complete

Autodock

80% Complete

YASARA

80% Complete

Snapgene

100% Complete

HEX

100% Complete

MEGA

80% Complete

CLC

80% Complete

ConTEXT

80% Complete

RasMol

80% Complete

Gene Runner

100% Complete

EndNote

100% Complete

Cmap

100% Complete

PayMol

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی