فرناز معدن دار

متولد:

۷ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

مکانیک

نقشه کشی ، دانشگاه کار معدل , ۱۶.۷۵

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

برق

الکترونیک ، دانشگاه ازاد نور ، کارشناسی معدل , ۱۶.۱۵

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

برق

الکترونیک ، دانشگاه روزبه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵

اژانس هواپیمایی

، سایر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

اشوب

پژوهشگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

مدیریت بازاریابی و فروش

60% Complete

اشنایی با بورس

80% Complete

مدیر فنی بند الف و ب اژانس هواپیمایی

80% Complete

ADS

80% Complete

Matlab

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظارش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.از پیاده سازی ایده هایم لذت میبرم. سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکند.مشتاق همکاری با ادم های باهوشتر و قویتر از خودم هستم.

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی