حسن محرابی نسب

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مکانیک

حرارت، سیالات و تاسیسات ، دانشگاه شهید رجایی تهران ، کارشناسی معدل , ۱۹.۵

خلاصه فعالیت‌ها , بورسیه شده توسط وزارت آموزش و پرورش کسب رتبه 1435 در کنکور سراسری

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

مرکز آمار ایران

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

60% Complete

ICDL

100% Complete

Photoshop

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فوتبال

دبیری و همه چیز

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

کسب رتبه 1435 در کنکور سراسری 1395