رعنا عبداللهی

متولد:

۲۷ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت مالی

مالی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت بین المللی فکور

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی