داود پورحیدر بروجنی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تاکنون

شرکت زیگورات صنعت

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۸۵

مدرسه 8 کلاسه گندمان

سرپرست کارگاه

کارفرما : نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۸۶

مدرسه 12 کلاسه بروجن

سرپرست کارگاه

کارفرما : نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۸۷

پروژه 24 واحدی مسکن مهر

سرپرست کارگاه

۱۳۸۷

پروژه 60 واحدی مسکن مهر

سرپرست کارگاه

کارفرما : اداره مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۸۹

پروژه 298 واحدی مسکن مهر

سرپرست کارگاه

کارفرما : اداره مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۹۴

پروژه باشگاه فرهنگیان بروحن

کارفرما : اداره ن.سازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۹۴

پروژه ساختمان ستاد شبکه بهداشت بروجن

سرپرست گارگاه

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

60% Complete

نرم افزار MSP

60% Complete