هانیه بادیانی

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵

کامپیوتر افق ره اورد

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲

کامپیوتر افق ره اورد

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس