وحید بختیاری

متولد:

۶ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مهندسی معماری

دانشگاه شیراز ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

انرژی و معماری

دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۳ تاکنون

معماری

انرژی ، دانشگاه هنر تهران ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

دانشگاه صنعتی شیراز

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

، سایر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

انتشارات یزدا

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

پروژه‌ها

۱۳۹۱

ممیزی انرژی ساختمان شرکت توزیع نیروی برق صدرا

مجری

۱۳۹۲

ممیزی انرژی ساختمان شهرداری منطقه 5 شیراز

مجری

۱۳۹۲

ممیزی انرژی ساختمان های اداری شرکت توزیع نیروی برق شیراز

همکار

۱۳۹۰

الگوبرداری از موجودات زنده (بیومیمتیک) در معماری (دانشگاه تهران)

همکار پروژه

۱۳۹۶

بهینه سازی انرژی مجموعه نگین افق نیایش

مشاور انرژی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ممیزی انرژی

100% Complete

آکوستیک در معماری

80% Complete

شبیه سازی انرژی در ساختمان

100% Complete

EnergyPlus

100% Complete

Honybee

80% Complete

DesignBuilder

100% Complete

Trnsys

80% Complete

Odeon

80% Complete

ECOTECT

100% Complete

openstudio

100% Complete

diva

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete