رزومه اصلی

سعید جعفری

متولد:

۲۶ - ۸ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

اقتصاد

بانکداری اسلامی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۰۲

خلاصه فعالیت‌ها , پایان نامه :بانکداری اسلامی در برابر بانکداری متعارف ،مقایسه شاخص های ثبات و کارایی (نزدیک به 600 بانک اسلامی و متعارف). .................................................................................................................... استاد راهنما: دکتر امین محسنی چراغلو (مشاور بانک جهانی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) استاد مشاور: دکتر حمید ابریشمی نرم افزار مورد استفاده: استاتا............................ پروژه ها و تحقیقات درسی : 1- تخمین توابع تقاضا و بررسی محدودیت های چهارگانه برای توابع مذکوراستان خراسان رضوی (نرم افزار ایویوز). 2- بانکداری اسلامی یا متعارف ،کدام یک در برابر بحران های مالی مقاوم ترند. 3- بررسی ریسک اعتباری و راهکارهای کاهش آن در بانکداری اسلامی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه صنعتی قوچان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳۸

خلاصه فعالیت‌ها , پایان نامه با موضوع بهینه سازی و تخصیص سود بین واحدهای تولیدی برق با استفاده از نظریه ی بازی ها استاد راهنما: دکتر مرتضی رجب زاده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

STATA

80% Complete

Eviews

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Matlab

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete