بنیامین غفرانی

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامشهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بیمه ایران

، بازاریابی و فروش

، کارشناس