امین سینا قمیصی

متولد:

۴ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه ازاد سمنان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۱

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰

مطب دکتر صفائیان

، مسئول دفتر

فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲

طبیعت زنده(سینره)

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴

شرکت پایا رایانه

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

اینجانب از سال 86 الی 94 مشغول به کار بوده ام و بنده طی این مدت توانایی های زیر را بدست اورده ام. روابط عمومی قوی و شرکت در جلسات و مسئولیت پذیری مکاتبات اداری کار تیمی و روحیه مشارکتی رمز موفقیت بنده پیگیری کارها و داشتن انگیزه پیشرفت می باشد.