درویشعلی دنکوب

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹

الکتروتکنیک

برق صنعتی ، دانشگاه آموزشکده فنی امام صادق(ع) - شهرستان بابل معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۵

صنایع فولاد المهدی هرمزگان

، مهندسی برق

شهریور ۱۳۸۵ تاکنون

راه آهن تهران ( کارخانه خودکشش - ترنست )

، مهندسی برق

پروژه‌ها

۱۳۹۳

نصب و راه اندازی کلیه مدارات برقی کارخانه قند پیشوا

مدیر اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوماسیون صنعتی

80% Complete

برق قدرت

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی