جواد جسمانی شیشوان

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

حقوق

عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه ، کارشناسی معدل , ۱۲.۳۴

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کاربر عمومی رایانه

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه دیگران (منتورینگ)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی