جمشید نظامی بخشایشی

متولد:

۷ - ۳ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت