رزومه اصلی

سحر کلانتری

متولد:

۲۹ - ۳ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تاکنون

مدیریت ورزشی

مديريت ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت ورزشی

مديريت بازاريابى ورزشى ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳

مدرسه پسرانه

، سایر

، مربی ورزش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت بیمه آسیا

، بازاریابی و فروش

، بازاریابی بیمه عمر

پروژه‌ها

۱۳۹۴

نحوه بازاریابی شرکت نایک

محقق

۱۳۹۵

توسعه و اعتباریابی مقیاس کنجکاوی در هواداران ورزشی

محقق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حوزه ورزشی شاخه والیبال

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

ورزشى اجتماعى

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

گواهينامه طراحى تمرين

شركت وهمكارى در كنگره ملى تخصصى علوم ورزشى ، نياز نسل فردا

گواهينامه مدل سازى در مديريت ورزشى