رزومه اصلی

امید جاهد

متولد:

۲۸ - ۸ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

تخصصی

بیماری های داخلی دام های بزرگ ، دانشگاه تهران ، دکتری

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱

دامپزشکی

عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

کلینیک دامپزشکی

، سایر

، کمک دامپزشک

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

بررسی میزان لاکتات، بتا اندورفین، کورتیزول، تیروکسین در اسبهای ورزشی و کورس

مجری

۱۳۹۵

بررسی عدم تحمل ورزشی در اسبهای کورس با ارزیابی میزان سرم آمیلوئید A

همکار

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی