رزومه اصلی

الهام فدایی

متولد:

۹ - ۳ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مشتری مداری