رزومه اصلی

hoseyn dehghani

متولد:

۳۱ - ۵ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی برق-الکترونیک

الکترونیک ، دانشگاه موسسه غیرانتفاعی دانشستان ساوه ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت متن ارتباط گسترش-شرکت یاسکا مدار

، مهندسی برق

، طراحی و مونتاژ

خلاصه فعالیت‌ها : ساخت پروژه و کپی مدارات

پروژه‌ها

۱۳۹۳

اتوماسیون پارکینگ نمایشگاه بین المللی

مهندس ناظر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آلتیوم دیزاینر .بسکام .c++

80% Complete