رزومه اصلی

فرید سالارکیا

متولد:

۱۵ - ۱۰ - ۱۳۶۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۱

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴

، حسابداری و حسابرسی

، مدیر ارشد

پروژه‌ها

۱۳۸۹

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

80% Complete

CATIA

80% Complete

ُSolid Works

60% Complete

Photoshop

60% Complete

AutoCAD

80% Complete

Autodesk Revit Architecture

40% Complete

Autodesk 3ds Max

80% Complete

Windows

80% Complete

CorelDRAW

40% Complete

Rhino

60% Complete

PDMS

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فرانسوی

20% Complete

روسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

بنده علاقمند به کار گروهی با حس رهبری هستم. علاقمند به ایده های نو و ساختن راههای جدید. به شدت از در جا زدن و کارهای خنثی و یکنواخت گریزان.