رزومه اصلی

فریبا پاداش

متولد:

۵ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

روانشناسی صنعتی و سازمانی

صنعتی و سازمانی ، دانشگاه آزاد اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

خلاصه فعالیت‌ها , دریافت لوح دانشجوی برتر در دوران کارشناسی ارشد داشتن 8 مقاله پژوهشی معتبر نمره پایان نامه 20 دریافت لوح پایان نامه برتر و....

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

در رزومه ضمیمه آورده شده است

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول منابع انسانی

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت در زمینه منابع انسانی- جذب و استخدام- آموزش- تناسب شغل و شاغل مدیر و موسس مرکز مشاوره تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در اصفهان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

رفتار سازمانی

60% Complete

MS Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete