رزومه اصلی

نازیلا صبوری

متولد:

۹ - ۱۰ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مهندسی پلیمر

صنایع پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مهندسی کامپوزیت

کامپوزیت زمینه پلیمری ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، کارشناسی ارشد