مهناز درعالیه ملکی

متولد:

۱۹ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

شیمی

تجزيه ، دانشگاه دانشگاه ازاد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

مختصری از من

دانجشو هستم و جوياي كار. براي كسب تجربه