حامد مهایی

متولد:

۷ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، کارشناسی معدل , ۱۲.۷۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۲

سازه پردازی ایران

، سایر

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۳

جهتد توسعه منابع آب

، سایر

اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹

خودرو سازی زامیاد

، سایر

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری