رزومه اصلی

مهدی مهرزاد

متولد:

۲۹ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه علمی کاربردی قزوین

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت

بازرگاني ، دانشگاه علمی کاربردی زنجان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت صنایع چوب سکویا پارس

، بازاریابی و فروش

، مدیر فروش - مدیر بازرگانی

فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳

شرکت سنگ کارا

، سایر

، سرپرست کل انبار و ناظر خرید و نماینده معدن

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت سنگ سنگستان

، سایر

، مسئول کل انبار سنگ و سرپرست واحد آمار

مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

مجتمع تفریحی تجاری ورزشی نور

، بازاریابی و فروش

، میریت فروش و بازاریابی - مدیر داخلی - مدیر روابط عمومی

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : حضور بيش از ٦٠٠٠هزار دانش آموز در ارديبهشت ٩٥

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت منابع انسانی

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مشتری مداری