رزومه اصلی

امیرمحمد دلاور

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

اقتصاد

دانشگاه مفید ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

حکمت

، حسابداری و حسابرسی

، مدیرمالی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مدیریت ریسک اعتباری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Financial Management (مدیریت مالی)

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

کسب رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی