مینا درکی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

مدیریت دولتی

- ، دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۷.۰۱

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت صنعتی

تولید ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد