امین بابائی

متولد:

۲۷ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد زنجان ، کارشناسی معدل , ۱۷

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۶