محمد سینایی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

برق

تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق ، دانشگاه آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۹

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱

شرکت بام راه

، مهندسی برق

بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

پروژه بین الحرمین شیراز

، مهندسی برق

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی