رزومه اصلی

عباس جعفری

متولد:

۱۲ - ۱۱ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مالی

دانشگاه قزوین ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

بانک صادرات ایران

، حسابداری و حسابرسی

، رییس برنامه و بودجه

فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۲

بانک صادرات ایران

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۸۶

تهیه و تنظیم صورت های مالی بانک صادرات مرکزی

مسئول

۱۳۹۰

تهیه و تنظیم بودجه بانک صادرات ایران

مسئول

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالی و بانکی

100% Complete