رزومه اصلی

مبین صادقی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت دولتی

تحول و توسعه ، دانشگاه پیام نور تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

عرف ایران

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مدیر تحقیق و توسعه

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت آموزشی

80% Complete

مدیریت

100% Complete

رفتار سازمانی و منابع انسانی

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری