رزومه اصلی

aaaa aaaaa

متولد:

۱۶ - ۸ - ۱۳۷۴

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی