رزومه اصلی

صدیقه محمودی

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

علوم اجتماعی

پژوهشگری ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

دنیای اقتصاد

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، روزنامه نگار

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

دنیای اقتصاد

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، روزنامه نگار

، کارشناس