رزومه اصلی

علی بیژنی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

نقشه کشی معماری

معماري ، دانشگاه دانشگاه آزاد واحد زرقان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی تکنولوژی معماری

معماري ، دانشگاه دانشگاه آزاد زرقان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت پیام آوران لیان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر عامل

، مدیر ارشد

شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت بهسازان آتی ساز

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، رئیس هیئت مدیره

، مدیر ارشد

دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

موسسه الهادی

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس فنی

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱

شرکت برغان

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت برغان

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت پایا سازه سیویل

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت توان راه

، سایر

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۲

پارک گویم

سرپرست کارگاه

۱۳۸۹

بازسازی شعب بانک کشاوری

۱۳۹۰

ساختمان ٥ واحدی

ناظر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نقشه برداری

60% Complete

طراحی معماری

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

Autodesk 3ds Max

60% Complete

طراحی و نقشه کشی

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی