مهدی باقری بابوکانی

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۷۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

علایق و فعالیت‌ها

کمک به مردم

ناراحتی از اوضاع نابسامان جامعه

نقاط قوت رفتاری

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی