علیرضا مهدوی

متولد:

۲۱ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

حسابداری

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی