رزومه اصلی

Amir Sheikhi

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مدیریت بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه سراسری ارومیه ، کارشناسی معدل , ۱۳.۲۴

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه علوم تحقیقات تهران(شهر قدس) ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۴۸

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳

پخش برادران شیخی

، بازاریابی و فروش

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بیمه دی

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، سرپرست فروشدو بازاریابی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کسب و کار

80% Complete

7مهارت ICDL

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری