رزومه اصلی

حسین مهری فرد

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

مکانیک خودرو

مکانیک خودرو ، دانشگاه قدس ، دیپلم معدل , ۱۵.۶

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مکانیک خودرو

خط مونتاژ ، دانشگاه ساپکو معدل , ۱۳.۴۲

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت گردشگری و توریسم

دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 37 ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

هدایا گستران تیراژه

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر ، بازرگانی

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

انتشارات قلم داور

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر ، فنی