رسول کرد

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

علوم اقتصادی واداری

نظری ، دانشگاه مازندران -بابلسر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴

بسیج

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : اموربانکی وتخصیص بودجه های پایگاه به برنامه های بسیج

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

کمیته امدادامام خمینی (ره)

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : امور مالی واداری بخش زکات را برعهده داشتم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدرکICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری