حسین مولاپور

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۴۲

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

ریاضی فیزیک

دانشگاه جهان دانش ، دیپلم معدل , ۱۸.۲۵

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ساختمان بتن ارمه 5 طبقه

طراح

پروژه پایانی مقطع لیسانس
۱۳۹۴

ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه

طراح

پروژه پایانی مقطع لیسانس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Etabs & Safe

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Matlab

60% Complete

C/C++

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete