جواد صالحی نوشاد

متولد:

۱۴ - ۱۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

زیست شناسی مولکولی

ژنتیک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹

بیمارستان شریعتی-بیونانوتکنولوژی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : استخراج DNA و RNA - انجام تست های PCR به صورت کیفی و کمی - انجام تست های بخش هورمون

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵

آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیر خم

، پزشکی درمانی/پرستاری/

خلاصه فعالیت‌ها : مسلط به تمام بخش های آزمایشگاهی- هماتولوژی- بیوشیمی- میکروبیولوژی- سرولوژی- هورمون- بخش مولکولی و PCR - بخش پیوند

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری