الهام نصرت آبادی

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

تامین اجتماعی

، سایر

، کارشناس