مائده نبی پور

متولد:

۳۰ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

حسابداری

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

گروه تحلیلگران سیستم سگال

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت پارس کوانتوم

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت یادمان پارس دژ

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت مرسا تحلیل گران دادگان

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۰

شرکت آسیا لنت

حسابدار

۱۳۹۱

شرکت PNP

حسابدار

۱۳۹۰

شرکت آراد

حسابدار

۱۳۹۱

شرکت تامکار

حسابدار

۱۳۹۲

شرکت کائولن

حسابدار

۱۳۹۳

شرکت سرد ایمن

حسابدار

۱۳۹۲

شرکت نفتی ENI

حسابرس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری بازرگانی

100% Complete

استانداردهای حسابداری

100% Complete

حسابداری داخلی

100% Complete

تجزیه تحلیل صورت های مالی

100% Complete

تهیه صورت مغایرت بانکی

100% Complete

تهیه صورت های مالی

100% Complete

قوانین مالیاتی

100% Complete

قوانین و مقررات بیمه

100% Complete

قوانین کار و تامین اجتماعی

100% Complete

تهیه گزارشات مدیریت

100% Complete

تنظیم دفاتر قانونی

100% Complete

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

100% Complete

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد

100% Complete

اعتبارات اسنادی امور ارزی

100% Complete

امور مربوط به خزانه داری ، تسهیلات ، حد اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی

100% Complete

حسابداری صنعتی

100% Complete

حسابداری خدماتی

100% Complete

نرم افزار مالی تدبیر

100% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

100% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

100% Complete

MS Office

100% Complete

نرم افزار پیوست

100% Complete

نرم افزار مالیران

100% Complete

نرم افزار رافع

100% Complete

حسابداری مالی - همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم

100% Complete

نرم افزار انبار همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

30000000 ریال