رزومه اصلی

نیلوفر رشتی زاده

متولد:

۱۹ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۳

پروژه‌ها

۱۳۹۳

تاثیر چهار متغیر بر روی خرید آنلاین، تحقیق تجربی

گردآورنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازرگانی بین الملل

100% Complete

MS Office

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

ترکی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی