رزومه اصلی

منصوره ابراهیمی حق

متولد:

۲۵ - ۱۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵

سالن زیبایی

، هنر/طراحی

، هنری وطراحی