مهنوش مقیمی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

هوشبری

دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، کارشناسی معدل , ۱۷.۵۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳

بیمارستان شهدای بندرلنگه

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آبان ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

بیمارستان آنکولوژی امیر

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

بیمارستان مرکزی شیراز

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

آلمانی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری