رزومه اصلی

سعید پوربهرام

متولد:

۱۴ - ۴ - ۱۳۷۲

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت