فرهاد مدرسی

متولد:

۳۰ - ۹ - ۱۳۵۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت پارس آنلاین

، مسئول دفتر

آذر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۷

شرکت رایانه گستر فرزانگان

، سخت افزار و شبکه

، مدیر ارشد

دی ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۸۵

ISP پیشگامان پیغام رسانی جنوب

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، کارشناس

آبان ۱۳۸۷ تاکنون

شرکت پایاب سیستم جوان

، سایر

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۱

ترسیم کامپیوتر

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزارهای سازمانی و اتوماسیون اداری(تلفن گویا سازمانی،تکریم اربا رجوعو فکس سرور و ...) - شبکه

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)