رزومه اصلی

علی کشاورزیان

متولد:

۲۹ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

تاسیسات

حرارت ، دانشگاه آزاد واحدساری معدل , ۱۵.۵

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

تاسیسات

حرارت وبرودت ، دانشگاه آزاد واحددامغان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۴۸

۱۳۹۳ تاکنون

مکانیک

طراحی کاربردی ، دانشگاه آزادواحددامغان ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اتوکد

80% Complete

کامپیوتر

80% Complete