رزومه اصلی

فرناز دا

متولد:

۴ - ۴ - ۱۳۶۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲

علوم تربیتی

دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰

شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه گستران جام جم

، سایر

، مدیر فنی

مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت کارگزاری رسمی بیمه کد ٦٤٤

، سایر

، مدیر فنی و مدیر داخلی

، مدیر ارشد

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری