رزومه اصلی

عباس غفاری یار

متولد:

۱۵ - ۱۱ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۲

شرکت پاتن جامه

، سایر

، تحصیلدار

خلاصه فعالیت‌ها : بمدت 3 سال مشغول به فعالیت بوده ام

اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت نوری تازه

، سایر

، تحصیلدار

خلاصه فعالیت‌ها : بمدت 3 سال مشغول به فعالیت بوده ام

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴

شرکت مشبک رایانه فراز

، سایر

، تحصیلدار

خلاصه فعالیت‌ها : بمدت 4 سال مشغول به فعالیت بوده ام

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت بازرگانی تیناکو

، سایر

، تحصیلدار

خلاصه فعالیت‌ها : بمدت 18 ماه مشغول به فعالیت بوده ام

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

امانتدار ، تسلط کامل به امور مربوط به چک و بانک ، دارای روحیه مسئولیت پذیری ، توانایی انجام به موقع امور ، توانایی انجام کارهای محوله از سوی مسولان ، توانایی مراقبت در حفظ و نگهداری وجوه و اوراق بهادار شرکت و همچنین دارای وسیله نقلیه موتوری می باشم .